Milan Houser na Novém Zélandě

V půlce května se vrátil z ročního pobytu na Novém Zélandě student z OKK Milan Houser 3 Kyu. Zúčastnil se tam i cvičení v dojo Colenso High School Gymnasium. Milan byl příjemně překvapen přátelskou atmosférou a i tím, že na druhém konci světa se cvičí stejně jako u nás v J. Hradci.

Společné foto – všichni cvičící včetně začátečníků a dětí

Pásy – z leva: Matt Fleming (2. Dan), sensei Robin Hood (3.Dan), Milan Houser (2.kyu), Ian Ensor (2.Dan), jméno posledního karatisty není známo (2.kyu)