Mistři naší linie

Naha-te – Kanryo Higaonna Sensei

S Naha-te je úzce spojeno jméno velikána okinawského karate – Kanryo Higaonny (1853-1915). Tento mistr, jako mladý, začal cvičit Kempo a brzy se stal mistrem. V průběhu mnoha let studia v Číně u mistra Ryu Ryuko se naučil vnitřní styl boje z provincie Fukien.

Po 15ti letech studia se vrátil na rodnou Okinawu, kde si otevřel Dojo ve svém domě a vyučoval až do své smrti. Mezi jeho nejslavnější žáky patří Chojun Miyagi (zakladatel Goju-ryu)a Kenwa Mabuni (zakladatel Shito-ryu).


GOJU-RYU – Chojun Miyagi Sensei

Styl Goju-ryu Karate do založil počátkem minulého století slavný okinawský mistr Chojun Miyagi(1888-1953). Podařilo se mu vytvořit originální styl, ve kterém jsou zastoupeny prvky tvrdého boje na krátkou vzdálenost (podle“TE“) a současně prvky kruhových obraných i útočných pohybů (podle Kempa-stylu Bílého Jeřába). Tímto spojením vznikl unikátní tvrdo (GO) -měkký (JU) styl,který je ve světě BUDO považován za jeden z posledních tradičních okinawských směrů, ve kterém jsou zachovány staré způsoby tréninku.

Mistr Miyagi po celý život svůj styl neustále zdokonaloval a vyučoval v zahradním dojo svého domu.

Před 2.svět. válkou byl nejvýznamnějším studentem Ch.Miyagiho policejní detektiv Jinan Shinzato, který současně s karate cvičil i Judo. Měl velký talent a bylo všeobecně známé, že se stane nástupcem Ch.Miyagiho. Bohužel, ale během 2.sv.války zemřel, stejně jako dvě dcery a druhý syn Ch.Miyagiho.

Po druhé světové válce starší studenti-jako Seiko Kina, Meitoku Yagi, Eichi Miyazato a další, již s Ch.Miyagim necvičili, neboť si v tvrdých poválečných časech museli obstarat živobytí. Proto se Ch.Miyagi rozhodl přijmout nové studenty. Nastoupili čtyři, a po roce tvrdého cvičení zůstal pouze jediný – Anichi Miyagi(1931). Mladý Anichi denně pomáhal rodině svého učitele při domácích pracech a po večerech tvrdě trénoval karate. Mezi oběma rostl úzký vztah a časem Ch.Miyagi považoval Anichiho téměř za svého syna. Cvičení nebylo snadné, mladý Anichi, aby splnil nároky svého senseie, mnohdy padal únavou. Podle tradice musel v prvních letech cvičení ovládnout staré praktiky cvičení Yumbi Undo, Hojo Undo , Uke Harai , Ude Tanren, Kakie a kata SANCHIN, teprve potom následovali mistrovské Kaishu katy a jejich sebeobrané aplikace (bunkai).

Toto bylo 80% výuky mistra Miyagi v té době , v prvních 3-5 letech cvičení.

Časem sensei Ch.Miyagi cítil, že stárne a tak začal učit Anichiho gokui (esenci) svého stylu. Od února 1948 do října 1953 naučil Chojun Miyagi Anichiho vše, co znal, aby předal tyto znalosti jako celek budoucí generacím.

Dne 8.října 1953 legenda okinawského karate a zakladatel Goju-ryu Chojun Miyagi zemřel na infarkt. Cvičení v jeho DOJO však pokračovalo dále-pod vedením jeho posledního studenta A. Miyagiho.

 

Anichi Miyagi Sensei

 A.Miyagi se narodil v roce 1931 ve městě Naha na Okinawě a začal cvičit pod vedením Ch.Miyagiho ve svých 17ti letech. Stal se osobním žákem Ch.Miyagiho a přímým pokračovatelem jeho učení. Přísně následuje tradice a púvodní formy cvičení.

Od roku 1955 učí kompletní Goju ryu karate dó svého studenta – Higaonnu Morio .

V současnosti je Anichi Miyagi nositel 10.Danu a na Okinawě je uctíván jako žijící legenda karate. Jako nejvyšší autorita dohlíží také nad správností výuky v organizaci I.O.G.K.F.

 

Morio Higaonna Sensei

Narodil se v roce 1938 a cvičit začal v roce 1955 přímo v Dojo Chojuna Miyagiho pod vedením pokračovatele přímé linie – Anichi Miyagiho. Po mnoho let byl osobním žákem A.Miyagiho, který si jej za jeho píli a vytrvalost oblíbil. Mistr A.Miyagi časem objevil v M.Higaonnovi to, co sám cítil a vnímal, když se učil u Chojuna Miyagiho, a proto zasvětil M.Higaonnu do nejjemnějších detailů stylu. Z M.Higaonny postupem času vyrostl výjímečný mistr, který se stejně jako jeho učitel drží přísně tradičních pravidel, etikety a starých způsobů tréninku. V současnosti je nositel 10.Danu a je world chiefinstruktor I.O.G.K.F. Žije a trénuje v dojo svého rodného domu v Naha na Okinawě. Často také cestuje po celém světě a vyučuje na GASSHUKU (mezinárodních campech). Tímto obrovským úsilím naplňuje v praxi myšlenku Ch.Miyagiho, aby se ke studentům dostalo původní Goju-ryu v podání skutečného mistra a ne nějaká improvizace. Tímto také dosahuje toho, že se tradiční Katy vyučují v nezměněné podobě ve všech zemích světa stejně.

I dnes neustále dochází za svým učitelem A.Miyagim, neboť jak sám řekl: “Dokud bude A.Miyagi žít, jsem jeho žákem.“

Tímto v praxi naplňuje úctu a skutečnou etiketu tradičního BUDO.