Seminář pro hnědé a černé pasy

Dne 26.2. proběhl ve Fitcentru Merkur v J. Hradci seminář IOGKF pro hnědé a černé pásy z CAOGK a ze SAOGK. Akce se zúčastnili zástupci z oddílů z J. Hradce, z Prazy, Telče, Brna a též přijeli prátelé ze slovenského IOGKF z Trenčína a z Trenčianských Stankoviec. Seminář se povedl a jeho účastníci se na místě domluvili na dalším setkání, které proběhne tentokrát v Trenčíně dne 16.4. Na tuto akci jsou všichni nositelé hnědých a černých pásů srdečně zváni.