Vánoční soutěže s dětmi a seminář

Ukončení roku bylo ve znamení soutěží a cvičení karate. Ráno jsme s dětma hráli různé soutěže (přetahování lanem, překážková dráha, dovednostní soutěže atd.). Po obědě přijeli starší a začal tvrdý trénink sanchin, kata a kumite. Na závěr všichni ukázali katy a bunkai některých kat.