XXVIII. European Gasshuku IOGKF 2013

22.7. až 26.7. jsme navštívili Sicílii, kde byl mezinárodní seminář karate pod vedením senseie Morio Higaonny.