Kata

O Kata od Morio Higaonny Senseie

Kata je vzorec pohybů, který zahrnuje série logických a praktických obranných a útočných technik. V každé katě je uložena určitá skladba pohybů, které student může cvičit sám, bez partnera. Tyto katy byly vytvořeny starými mistry po mnoha letech výzkumu, cvičení a zkušeností z bojů.

Aplikace kat se rozvíjely a byly testovány ve skutečném boji. Takto se kata zlepšovala a rozvíjela do podoby, tak jak ji známe a cvičíme dnes. Vzhledem k času, ale i komplexnímu vývoji katy je nemožné vystopovat skutečný vývoj, který kata podstoupila. Je však známo, že staří mistři studovali boj zvířete proti zvířeti, člověka proti zvířeti a člověka proti člověku. Studovali také fyziologii lidského těla ve vztahu k boji, oběh krve v průběhu 24 hod, zranitelnost vitálních bodů vzhledem k denní době, západu a východu slunce a také k přílivu a odlivu. Všechny tyto elementy začlenili do kat. Důvody, proč se kata rozvíjela byly různé, jednak důvod čistě sebeobranný tak, jak ho cvičili obyčejní lidé před 1600 lety v Číně. Ale byly to i důvody pro posílení ducha a těla, pro které kata cvičili budhističtí mniši.

Skutečný význam a duch karate jsou uloženy v kata a pouze jejich praktikováním jim můžeme porozumět. Z toho důvodu, když zjednodušíme katu pro začátečníky nebo si ji upravíme pro soutěže, ztratí se z ní opravdový význam a duch karate.

V karate není první útok. Každá kata začíná obranným pohybem. Ale nejlepší obranou je umět vyhnout se útoku. Proto se také říká, že karate je uměním moudrého člověka. Pro správné cvičení kat je nutné každý pohyb opakovat znovu a znovu. Pouze opakování navodí reflexní reakci. Důležitým aspektem kat je, že mohou být cvičeny kdekoli a kdykoliv. Jestliže katu cvičí dobře trénovaný člověk, nabývá její dynamická síla i kvalitu estetickou.

Téměř všechny kata Goju Ryu přinesl Kanryo Higaonna z Číny na Okinawu. Cvičil po mnoho let u Ryu Ryuko Senseie v provincii Fukien v Číně. Originální tvůrci kat jsou neznámí. Mnoho kat má názvy čísel, které symbolizují nějaký budhistický koncept. Suparinpei-108(36×3), Sanseru-36(6×6), Sepai- 18(3×6).

Čtyři katy – Gekisai Dai Ichi,Gekisai Dai Ni, pozměněná Sanchin a Tensho jsou relativně nové a vytvořil je Chojun Miyagi Sensei. Gekisai Dai Ichi a Ni byly vytvořeny s cílem zpopularizovat karate pro mladé lidi. Tyto dvě katy jsou poměrně jednoduché pro pochopení.

Miyagi Chojun Sensei uchoval základ ze Sanchin Higaonny Kanryo Senseie a nová Sanchin je tak určitou variací předchozí. Cílem úprav bylo vyvážit starou Sanchin. Nová Sanchin vede k symetrickému rozvoji svalstva, k optimálnímu využívání celého těla a současně předchází poranění zad a jiných partií.

Sanchin představuje Go a Tensho Ju princip. Jedním z významů katy Tensho je koncentrace na měnící se ohniskové body při provádění měkkých pohybů rukou – navíc se těmito měkkými pohyby rukou generuje obrovská síla.

Katy Goju – ryu
Gekisai Dai Ichi a Ni – překlad značí „útočit, rozdrtit“
Jsou to velice silné katy, které rozvíjí kombinaci rukou – nohou a základní práci nohama.

Saifa – překlad znamená „roztržení, roztrhat“
V Číně se druhá část jména vysloví „ha“ , ale vlivem Okinawského dialektu se pozměnila slabika na „fa“ či „fuwa“ . Bunkai katy Saifa zahrnuje především osvobozování se z úchopu útočníka.

Seiyunchin – překlad znamená „zvítězit překonáním vzdálenosti“
Katu charakterizují nízké postoje Shiko dachi a Neko ashi dachi. Taktéž úchopy a stržení k zemi. Když ji učíval Yagi Dai Sensei tak vyžadoval pevné držení a přemísťování v nízkých postojích. Pro tyto nízké postoje je Seyunchin jednou z důležitých tréninkových kat a také představuje trénink v nízkých postojích, tak typický pro Naha-te.
Když je kata správně prováděná, tak posiluje a zlepšuje uvolněnost nohou i kyčlí.

Shisochin – „zvítězit ve čtyřech směrech“
„Shi“ jsou čtyři , „so“ je směr a „chin“ je bitva. Shisochin používá typické otevřené ruce – jde o techniky tygra a klasické čínské techniky – jako je např. technika „rozlobený tygr prochází lesem“.

Sanseru – 36 = 6×6
Prvních šest jsou oči, uši, nos, jazyk, tělo a duch. Druhých šest symbolizuje barvu, hlas, vůni, chuť, dotek a spravedlnost. Sanseru kata rozvíjí nízké kopy a techniky oběma rukama současně. Charakteristickým pohybem pro Sanseru v Goju-Ryu je nidan geri.

Sepai – 18 = 3×6
Šest je druhá šestka ze Sanseru a trojka symbolizuje dobro, zlo a mír. Meitoku Yagi často říkával, že je založena na technikách jeřába, toto je zvláště patrné z postojů, švihových úderů a také z úhybové práce nohama.

Kururunfa – „věčná mírumilovnost zastaví rozbíjení“
Zahrnuje širokou paletu technik otevřenou rukou a speciální koordinaci nohou a rukou. Stejně jako Sesan má i Kururunfa měkké pohyby následované tvrdými pohyby. V Kururunfě je však tento rozdíl více zvýrazněný, pomalé prodloužené pohyby následované pausou, střídají prudké devastující explosivní techniky, poté se cyklus opět opakuje.

Sesan – 13
Třináctka v Číně má symboliku štěstí a prosperity. Sesan je estetická kata vyzdvihující ideály Goju Ryu použitím četných tvrdých a měkkých technik. Je to charakteristická kata v Goju Ryu systému. Říká se, že byla oblíbenou katou Chojuna Miyagiho.

Suparinpei (Pechurin) – 108
3×36=108 má zvláštní význam v budhismu.Věří se, že člověk má celkem 108 hříchů a proto zvon v budhistických klášterech na 31. prosince odbíjí 108 krát, aby odehnal tyto duchy. Spočítaním 36 symbolů jako v Sanseru x 3 je Suparinpei. Je to nejdelší kata Goju-Ryu. Využívá širokého množství technik. Zahrnuje kontrolu dýchání, obsahuje nejširší množství aplikací a má hluboký vnitřní význam.

Sanchin – tři bitvy
Originální čínský znak znamená „probodnout rukou“. Kanryo Higaonna učil Sanchin otevřenou rukou, dodnes je tak vyučovaná v Uechi-Ryu. Miyagi Chojun ji pozměnil do ruky v pěst, zatímco Kyoda Juhatsu – Toon Ryu pořád zachovává otevřené ruce. 3 (san) bitvy (chin) znamenají- mysl, tělo a duch a pracují jako jeden celek. Usilujeme o jednotu ducha, těla a mysli za pomoci tvrdého cvičení.