Kumite

V Okinawa Karate do se trénují zejména ty formy zápasu, které se praktikují v organizaci International Okinawan Goju ryu Karate do Federation (IOGKF) .

Základní formy Kumite :

Tan Ren Kumite
San Dan Gi ( San Dan Uke Harai) – 4 formy
Kakie, Kakie kumite
Ude Tan Ren , Kote Kitae

Yakusoku Kumite Kihon ippon kumite – 6 forem
Yakusoku kumite – 10 forem

Bunkai Kumite
Gekisai Dai Ichi Renzoku bunkai kumite
Gekisai Dai Ni Renzoku bunkai kumite
Kihon bunkai kumite jednotlivých kat.
Oyo Bunkai kumite jednotlivých kat

Jiyu Kumite
Jiyu Kakie kumite
Iri Kumi (Jiyu kumite )

Tan Ren Kumite

San Dan Gi je typické základní cvičení IOGKF karate. Cvičí se tak, že se provede celá akce dvakrát vpřed a dvakrát vzad. Obránce i útočník zahajují své cvičení z postoje Heiko dachi. San Dan Gi má 4 formy, přičemž první forma se považuje za základ.

Kakie (tlačící ruce) je cvičení rozvíjející kromě jiného i schopnost boje na krátkou vzdálenost. Cvičí se většinou v postoji Sanchin Dachi a cvičení je prováděno velmi silně s důrazem na těžiště, rovnováhu za pomoci správného dýchání. Při vyšší formě – Kakie kumite se pak provádějí bojové techniky na krátkou vzdálenost – bojuje se koleny, lokty, krátkými údery a kopy, používají se také páky, podmety , přehozy, škrcení, úchopy apod, včetné různých kombinací technik z Kihon Bunkai.

Ude Tan Ren je otužovací cvičení, které slouží k tomu, aby si cvičící vypracovali kvalitní techniku krytů a otužilost předloktí – gaiwan a naiwan. Bloky se cvičí v postoji Sanchin dachi formou Kihon(na místě) v tomto pořadí – chudan yoko uke, chudan uchi uke, gedan harai uke a gedan uchi barai uke. Každý kryt se provádí oběma rukama velmi silně, v pevném postoji. Cvičení Ude Tan Ren má mnoho forem . Patří sem i různé formy otužovacího cvičení Kote Kitae apod.

Yakusoku Kumite

Kihon ippon kumite je základní forma řízeného kumite a pro svůj zásadní technicko-taktický význam boje v Goju-Ryu, je cvičena a zkoušena na všechny stupně technické vyspělosti (od 9.Kyu). Obránce i útočník zahajují své cvičení v určeném postoji, přičemž obránce využívá k obraně základní techniky a úhyby tělem a útočník standartní formy útoku úderem či kopem. Útok i obrana jsou pevně stanoveny a cvičení probíhá na krátkou vzdálenost.

Yakusoku kumite je řízená forma nácviku útoku a obrany. Má 10 forem a cílem cvičení je nauka řešení různých forem sebeobranných situací pomocí tradičních technik – Nukite zuki, Shuto uchi,Shotei zuki, Hiji ate, Hiza geri atd., buď jednotlivě nebo v kombinacích.

Bunkai Kumite

Gekisai Dai Ichi a Ni Renzoku bunkai kumite je speciální cvičení, charakteristické pro IOGKF. Techniky kopírují průběh Kat Gekisai Dai Ichi a Ni a cvičení probíhá s maximálním bojovým nasazením. Cílem tohoto cvičení je pochopení kat Gekisai a rozvinutí bojového ducha a Zanschin.

Kihon Bunkai kumite jednotlivých kat jsou přesně určeny a při jejich cvičení se musí předvést s velkým  bojovým nasazením a s důrazem na přesnost zásahu na určené vitální body (Kyusho). Taktéž se vyžaduje, aby cvičící dodržel postup technik, přesně tak, jak jsou prováděny v určené katě. Cílem tohoto cvičení je pochopení sebeobranného významu technik a sekvencí v jednotlivých Katách.

Další formou Bunkai je Oyo Bunkai, kde již cvičící trénuje formy Bunkai dle své úvahy. Toto cvičení pak vyjadřuje názor cvičícího na sebeobranné řešení situace dle Katy.

Jiyu Kumite

Kakie Jiyu Kumite je vyšší forma Kakie.  Je to volný, korektní boj – bez silných zásahů na Kyusho. Bojové techniky nejsou předem domluveny – souboj probíhá spontánně v bojové atmosféře .

Iri Kumi je forma volného boje, praktikovaná zejména v IOGKF. Při tomto druhu boje je možné použít jakoukoliv techniku okinawského karate – včetně boje na zemi. Při zápase se používají všechny obvyklé ochranné pomůcky, pouze chrániče na ruce musí být uzpůsobeny tak, aby se s nimi mohli provádět úchopy. V Okinawan Karate Klubu se provádi Ju Iri Kumi (bez plného kontaktu). Existuje však též plnokontaktní forma – Go Iri Kumi. Při Iri Kumi se neposkakuje, oba partneři se přemísťují pružně a přirozeně. Vzdálenost mezi zápasícími je různá, neboť při Iri Kumi se zápasí jak na dlouhou, tak na krátkou vzdálenost – bez omezení.

Všechny formy Kumite se cvičí v úplném karate –gi. Vyjímku mohou tvořit zápasy v kategorii Tan Ren Kumite, kde cvičení probíhá bez horního dílu karate-gi a bez obi.

Videosoubory ke stažení
GEKISAI DAICHI RENZOKU KUMITE
IPPON KUMITE 2
IPPON KUMITE 1
SAN DAN GI