Sanchin Kata

Volná cirkulace kosmického dýchání není dostatečná k zajištění úspěšnosti, protože Yin a Yang musí být ve správném poměru. Člověk si musí být jistý, že jeho Yin a Yang jsou v harmonii.
I Chin Ching

Vesmír je plný principu života Li. Životní princip nemůže být rozpoznán smysly. Projevuje se kosmickým dechem Chi. Avšak kosmické dýchání je závislé svým pohybem na životním principu. Musí být tedy chápány jako jeden celek, nelze je oddělit.
Hsi Sui Ching

Vesmír je nekonečný. Člověk je mikrokosmem ve vesmíru. Síla spočívá ve vyváženosti tvrdosti a měkkosti, dobra a zla. To je známo už od pradávna. Studium pohybu a dýchání starými mistry vedlo ke vzniku katy Sanchin. Cílem cvičení těla je jeho síla a tvrdost jako kámen. Cvičení ducha má zase eliminovat všechno myšlení.
I Chin Ching

Kořeny katy Sanchin nalézáme v jižní Číně ve Fukien. Je skloubením stylů bílého jeřába a čínského boxu. Sai Yu Min, mistr čínského boxu, cvičil obvykle Sanchin venku před svým dojo a tak motivoval studenty ke cvičení. Také Kanbun Uechi ( Uechi Ryu) se naučil Sanchin katu v jižní Číně – učil se jí od mistra Chu Sei Ho. Čínstí mistři tajemství katy Sanchin většinou nikdy neprozrazovali. Zpravidla ji učili své žáky po dobu 3 let. Tímto testem si prověřovali jejich klid, koncentraci a umírněnost. Jenom málo studentů takové cvičení vydrželo a prošlo touto zkouškou bez výrazné pomoci svého učitele. Teprve ti, kteří vydrželi, začali chápat význam technik a smysl cvičení – ačkoliv si dříve mysleli, že se ještě neučí karate.

Na Okinawu přinesli katu Sanchin Kanbun Uechi a Kanryo Higaonna, který cvičil s mistrem Ryu Ryuko v městě Wu Chao. Ve své originální formě se kata cvičila otevřenýma rukama. V roce 1905, když Kanryo Higaonna začal učit karate na střední škole v Naha, modifikoval katu a začlenil ji jako základní katu do tréninku. Soke Ura říká: „Trénink u Kanryo Higaonny byl náročný. Cvičení bral Sensei Higaonna nesmírně vážně. Jeho hlas hřměl a vše velmi pozorně sledoval. Tak pozorně až jsem se bál.“ Seibun Nakamoto souhlasí: „Sensei Higaonna nás učil individuálně katu Sanchin. Byl to nesmírně těžký trénink, až odstrašující. Kanryo Higaonna tenkrát řekl: „I kdyby člověk cvičil pouze Sanchin a nic jiného, je to velmi přínosné.“ Jeho student a nástupce Chojun Miyagi rozvinul Sanchin do podoby, tak jak ji známe dnes.

„Sanchin,Tensho a Naihanshi jsou základní kata. Význam cvičení těchto kat spočívá v rozvoji dobrého postoje a technik, správného dýchání a zharmonizování dechu a pohybu. Navíc tato kata učí, jak správně zaostřit energii v harmonii s dýcháním.“ řekl Chojun Miyagi, 28.ledna 1936

Sanchin je pro ty, kteří ji cvičí zejména zdrojem energie, rovněž tak rozvíjí svalovou sílu, která ochrání před útokem. Nelze však opomenout ani důležitý význam dýchání.

 

Sanchin obsahuje techniky a čtyři základní principy boje, tak jak jsou uchovány v knize Bubishi:

 1. VPLOUT
  Vyvést z rovnováhy druhého vlastním pohybem, zbavit ho jeho pevného postoje a tím ho porazit.
 2. KLESAT
  Kontrolovat protivníka tak, aby se cítil těžký.
 3. ABSORBOVAT
  Porazit útočníka absorbováním jeho útoku.
 4. ODMÍTNOUT
  Vyvinout explosivní sílu k úderu nebo k odstrčení, a tak zvítězit.

Tyto koncepty používá celá řada bojových umění z jižní Číny. Cestou, jak je využít je tvrdost a měkkost. S ohledem na staré mistry, kteří vyznávali princip měkkosti a tvrdosti, nazval styl Goju-ryu i Sensei Miyagi. Stejně tak i Kanbun Uechi vyznával, po dlouhých letech studií v Číně, ve svém stylu tyto dva principy.

Sanchin, Morio Higaonna Sensei

Sanchin je nejstarší kata v Goju-ryu karate, nejzákladnější a také nejobtížnější. Je to velmi efektivní cvičební metoda. Kanryo Higaonna se jí učil v Číně od Ryu Ryuka 5 let. Byl učen i sám dospěl k poznání, že Sanchin je vhodná pro každého karatistu. Po svém návratu katu pozměnil tak, aby byla vhodná pro cvičení jeho studentů na Okinawě. Nejlepším z nich byl Chojun Miyagi. Sanchin, jak ji známe dnes je výtvorem těchto dvou mistrů. Význam cvičení, jak už naznačuje její název, je trojí.

Za prvé rozvíjí vnitřní sílu – Ki. Za druhé nás učí správnému dýchání. Za třetí pomáhá posilovat celý pohybový aparát – svaly, kosti i klouby. Cvičení Sanchin rozvíjí tyto tři kvality současně, tvoří jeden celek. Sanchin v překladu znamená 3 bitvy-dechová kontrola, posilování pohybového aparátu a rozvíjení Ki.

Číslo tři má ještě jiný význam a to jodan, chudan a gedan. Jodan do sebe zahrnuje mozek tedy centrum myšlení. Chudan od ramen k suigetsu je oblastí dýchání a gedan pod suigetsu dolů symbolizuje stoj. Jestliže jeden z těchto bodů chybí nelze nikdy dosáhnout správného cvičení. Správné dýchání v Sanchin je velmi důležité. Musíte dýchat do tanden-nejnižšího místa bránice. Fyziologicky vzato dýcháme plícemi. Vdechováním čerstvého vzduchu do dolních laloků plic se roztahuje bránice a stlačuje vnitřní orgány břišní dutiny. Tak napomáhá jejich efektivnějšímu fungování a pracují více v harmonii. Z vnějšího pohledu postupuje cvičení Sanchin od chodidel až k hlavě. Každý jednotlivý sval je kontrahovaný. Na Okinawě to nazýváme „čin kuči taki“ – klouby i svaly, vše pracuje dohromady jako celek. Cvičení Sanchin učí každého z nich svou úlohu a posiluje ho. Pravidelné cvičení Sanchin ve vás rozvine sílu, koordinaci a ducha, posílí vnitřní orgány a svaly.

Jodan -oči hledí stále přímo vpřed a mozek kontroluje celé tělo. Chudan -dýcháte nevědomě plícemi, ale uvědomujete si dýchání do tanden. Budete-li dýchat správně, zlepší se celkově vaše zdraví. Správné dýchání znamená dýchat v harmonii s pohybem. Zkuste cvičit Sanchin jednou či dvakrát denně a pochopíte její skutečný význam. Cvičení Sanchin zlepší i vaše ostatní katy, vaši rychlost, kime, ale i celkově váš karate trénink. Samozřejmě nesmíme opomenout ducha, duši či mysl, či jak to nazvat? Je to jedna z nejdůležitějších věcí v budo. Také jeden z hlavních důvodů, proč budo studovat.

Každý si přeje mít velkou mentální sílu, cvičením Sanchin poznáte, jak se lepšíte. Dnes budete o krok dál než včera a zítra zase krok dál oproti dnešku. Každý může cvičit Sanchin-staří i mladí, nezávisle na prostoru, čase a místě. To je jen pár dobrých věcí na Sanchin. Cvičením Sanchin po celý život se naučíte filozofii.

Nejdůležitější je koncentrace při cvičení, čím více se koncentrujete, tím více získáváte. Kvůli ki musíte používat dýchání do tanden, pak se to projeví i ve vašich ostatních kata. Síla ze Sanchin se tak přenese do všech ostatních kat. Zcela přirozeně bez přemýšlení budete provádět silné techniky. Opakujte katu neustále a neustále, až nad ní nebudete muset vědomě přemýšlet. To je váš benefit ze cvičení. Cvičení katy pouze 2x či 3x není smyslem, smyslem je ji opakovat mnohokrát až o ní nebudete přemýšlet. Jakmile se to stane, neustále tvrdě cvičte.

Při zápasu budou i vaše reakce instinktivní jako výsledek vašeho cvičení. Když dokážete cvičit Sanchin bez myšlenek, používaje dýchání do tanden, bude vaše mysl čistá. Je to jako zen za pohybu. Když dosáhnete tohoto stavu, cvičte dál a nevzdávejte to. Je obtížné vysvětlovat to takto abstraktně, ale nevzdávejte se a cvičte. V životě jsme jednou nahoře, jednou dole. Nemyslete na nic, prostě cvičte a jděte dál.